Chính sách Đơn hàng Ký gửi

Chính sách dành cho đơn hàng ký gửi
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Quý Khách hàng Labanship ra mắt Dịch vụ Đơn hàng Ký gửi, đơn hàng Ký gửi dành cho những Khách hàng có khả năng tự giao dịch với Nhà cung cấp (NCC) và chỉ có nhu cầu Ký gửi hàng hóa nhờ Labanship vận chuyển từ Quảng Châu về Việt Nam. Đơn hàng Ký gửi được vận hành tuân theo những hướng dẫn, quy định, chính sách sau:
 Dịch vụ chuyển tệ
  - Phí dịch vụ: 50NDT/lần thanh toán hộ, Labanship chỉ chuyển thanh toán những khoản chi phí trên theo ủy nhiệm của Quý Khách hàng và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm bồi hoàn nào nếu có rủi ro phát sinh (ví dụ thanh toán nhưng sau đó chủ shop không chuyển hàng…).
  - Toàn bộ tiền hàng, tiền vận chuyển cần thanh toán hộ và phí dịch vụ thanh toán hộ (50 NDT/lần thanh toán) Khách hàng cần nạp lên tài chính Labanship trước khi kho Quảng Châu nhận hàng hoặc thanh toán cho NCC.
 Chính sách vận chuyển quốc tế đối với Đơn hàng Ký gửi
  - Mức phí vận chuyển quốc tế được quy định trong biểu phí dịch vụ, Quý Khách vui lòng tham khảo tại đây.
  - Trong trường hợp đơn hàng Ký gửi bị thất lạc, mức bồi hoàn là không quá 300.000đ/kg. Đối với đơn hàng Ký gửi đóng bảo hiểm, nếu có rủi ro thất lạc thì mức bồi hoàn là 100% giá trị đơn hàng đăng ký mua bảo hiểm.Labanship không cung cấp dịch vụ vận chuyển ngược hàng sang Trung Quốc. Vì vậy nếu Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ đổi, trả, bảo hành hàng hóa Ký gửi, Labanship sẽ cân nhắc tùy từng thời điểm để hỗ trợ và thông báo chi phí phát sinh. Trong trường hợp bất khả kháng (chậm thông quan, tình hình vận chuyển khó khăn...) Labanship sẽ dừng hỗ trợ chuyển ngược hàng mà không có thông báo trước.
 Chính sách giải quyết khiếu nại
  - Labanship tiếp nhận yêu cầu mua bảo hiểm đối với đơn hàng Ký gửi trước khi hàng hóa được nhập kho Labanship tại Quảng Châu.
  - Quý Khách hàng cần tuân thủ đúng hướng dẫn tạo đơn hàng Ký gửi mà Labanship đã thông báo, trong trường hợp hàng hóa nhập kho nhưng Quý Khách hàng chưa tạo đơn hàng, chưa điền thông tin vận đơn lên đơn hàng hoặc không đầy đủ thông tin trên kiện hàng (không có mã vận đơn, mã đơn, số điện thoại của Khách hàng, …) mà xảy ra rủi ro thất lạc Labanship xin phép từ chối trách nhiệm bồi hoàn trong những tình huống trên.
  - *Lưu ý: Đơn hàng Ký gửi ngoài việc vận hành theo chính sách, quy định dành riêng cho Đơn hàng Ký gửi, cũng đồng thời sẽ được vận hành theo những quy định, chính sách khác đang áp dụng trên hệ thống Labanship.com.