Chính sách gia cố hàng hoá: Đóng gỗ và Đóng (Quấn) túi khí

I. CHÍNH SÁCH ĐÓNG GỖ

Đóng gỗ là một hình thức đảm bảo an toàn đối với hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển.

1. Định nghĩa và phân loại Đóng gỗ: có 2 hình thức

Đóng gỗ Chung: là hình thức  GHÉP CHUNG nhiều kiện hàng nhỏ của nhiều Khách hàng thành 1 kiện lớn để đóng gỗ. Khi về tới Việt Nam, Labanship sẽ tháo gỗ bao hàng, tách từng kiện và giao cho Khách hàng. Các kiện hàng khi Khách hàng nhận được sẽ không có gỗ kèm theo.

Đóng gỗ Riêng: là hình thức đóng gỗ RIÊNG NGUYÊN KIỆN đối với 1 kiện hàng hóa của Quý Khách hàng.

Đối với cả 2 hình thức trên, Labanship đều đảm bảo sự an toàn và chịu trách nhiệm với những hỏng hóc gây ra do va đập đối với hàng hóa của Khách hàng.

Labanship mặc định áp dụng hình thức Đóng gỗ Chung đối với kiện hàng của Khách hàng, trừ khi Khách hàng có yêu cầu đóng gỗ riêng trên đơn hàng. Việc đóng gỗ chung sẽ mang lại lợi ích về mặt chi phí so với đóng gỗ riêng.

2. Chi phí đóng gỗ

So với hàng hóa thông thường, hàng hóa đóng gỗ khi vận chuyển Trung Quốc – Việt Nam sẽ phát sinh các chi phí như sau:

- Vật tư và công đóng gỗ

- Phí vận chuyển đối với phần khối lượng gỗ tăng thêm

3. Công thức tính phí

       Phí đóng gỗ = Phụ phí vật tư, nhân công đóng gỗ + Khối lượng gỗ tăng thêm * Phí vận chuyển

Thể tích tối đa Phụ phí vật tư và nhân công đóng gỗ Khối lượng(kg) quy đổi (thể tích tăng thêm)
Đóng gỗ chung Đóng gỗ riêng
< 0.01m3 20,000 đ 50,000 đ 0.3 kg
0.01 <= V < 0.02m3 35,000 đ 85,000 đ 0.6 kg
0.02 <= V < 0.04m3 70,000 đ 140,000 đ 1.2 kg
0.04 <= V < 0.08m3 100,000 đ 170,000 đ 2.5 kg
0.08 <= V < 0.15m3 150,000 đ 220,000 đ 4 kg
0.15 <= V < 0.25m3 200,000 đ 250,000 đ 7 kg
0.25 <= V < 0.35m3 200,000 đ 250,000 đ 10 kg
0.35 <= V < 0.45m3 300,000 đ 300,000 đ 13 kg
0.45 <= V < 0.5m3 350,000 đ 350,000 đ 16 kg
Cứ + 0.5m3 Thêm 50,000 đ Thêm 50,000 đ Cộng thêm 3 kg

    * Lưu ý phí đóng gỗ tính trên từng kiện hàng Labanship nhận được.

Ví dụ: Nếu kiện hàng của Quý khách có kích thước 20cm x 20cm x 20cm (tương đương thể tích 0.008m3), phí vận chuyển Quốc tế TQ-VN là 37.000vnd/kg; khi đó:

- Phí đóng gỗ chung= 20.000vnd + 0.3 * 37.000 = 31.100vnđ.

- Phí đóng gỗ riêng = 50.000vnd + 0.3 * 37.000 = 61.100vnđ.

II. CHÍNH SÁCH QUẤN TÚI KHÍ

1. Định nghĩa hình thức đóng (quấn) túi khí.

Là hình hình thức sử dụng túi bóng khí để đóng và quấn bên ngoài kiện hàng khi vận chuyển nhằm hạn chế một phần tình trạng va đập, sốc trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

2. Chi phí đóng (quấn) túi khí xác định như thế nào?

So với hàng hóa thông thường, hàng hóa đóng túi khí khi vận chuyển Trung Quốc – Việt Nam sẽ phát sinh các chi phí như sau:

- Vật tư và công đóng (quấn) túi khí.

- Phí vận chuyển đối với phần khối lượng túi bóng khí tăng thêm do quy đổi. (Mặc dù khối lượng túi bóng khí không đáng kể nhưng khi gia cố quấn hàng thì thể tích kiện hàng tăng thêm đáng kể, nên Labanship sẽ tính khối lượng quy đổi ra theo kg tương tự như hình thức đóng gỗ.)

3. Công thức tính phí đóng (quấn) túi khí

Phí đóng (quấn) túi khí = Phí vật tư, nhân công đóng túi khí + khối lượng quy đổi (thể tích) tăng thêm * Phí vận chuyển

Thể tích tối đa Phụ phí vật tư và nhân công đóng túi khí Khối lượng(kg) quy đổi (thể tích tăng thêm)
< 0.01m3 15,000 đ 0.3 kg
0.01 <= V < 0.02m3 25,000 đ 0.6 kg
0.02 <= V < 0.04m3 40,000 đ 1 kg
0.04 <= V < 0.08m3 55,000 đ 1.6 kg
0.08 <= V < 0.15m3 75,000 đ 3.4 kg
0.15 <= V < 0.25m3 100,000 đ 4.5 kg
0.25 <= V < 0.35m3 125,000 đ 6 kg
0.35 <= V < 0.45m3 150,000 đ 7 kg
0.45 <= V < 0.5m3 175,000 đ 8 kg
Cứ + 0.5m3 Thêm 25,000 đ Cộng thêm 2 kg

Bảng quy đổi trọng lượng từ thể tích đóng (quấn) túi khí tăng thêm và phụ phí theo thể tích kiện hàng

* Lưu ý: phí đóng (quấn) túi khí tính trên từng kiện hàng Labanship nhận được

Ví dụ: Nếu kiện hàng quý khách nhận được có kích thước là 30cm*20cm*15cm và phí vận chuyển quốc tế là 24,500/kg thì phí quấn túi khí tính như sau:

- Tính thể tích quy đổi: (30cm*20cm*15cm)/1,000,000 = 0.009 m3 < 0.01 m3 => nằm ở mã kích thước S1 từ đó đối chiếu trên bảng ta sẽ có được phụ phí vật tư và nhân công là 15,000đ và khối lượng thêm là 0.3kg

- Áp dụng công thức tính: Phí đóng túi khí = 15,000 + 24,500*0.3 = 22,350đ.

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

Đối với các hàng hóa dễ vỡ hoặc dễ hư hỏng do va đậpLabanship khuyến nghị Khách hàng chọn dịch vụ đóng gỗ hoặc đóng (quấn) túi khí để giảm thiểu hư hại đối với hàng hóa.

Tùy thuộc vào đặc tính sản phẩm, Quý khách hàng có thể cân nhắc hình thức gia cố phù hợp khi kết đơn hoặc comment trên đơn hàng trước khi Labanship tiến hành mua hàng. Các yêu cầu đóng gỗ hoặc đóng túi khí hàng hóa sau khi đã mua hàng, cần thông báo trực tiếp với nhận viên tư vấn của Labanship, để có thể điều chỉnh kịp thời trước khi hàng hóa được xuất đi khỏi kho Trung Quốc.

Lưu ý:

- Đối với kiện hàng đã được người bán đóng gỗ và Khách hàng không sử dụng dịch vụ đóng gỗ của Labanship thì Labanship không đảm bảo được chất lượng đóng gỗ của người bán. Vì vậy, nếu kiện hàng về có rủi ro gãy nát, hỏng hóc sản phẩm Labanship xin phép từ chối trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tuy nhiên Labanship sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ Khách hàng khiếu nại lên người bán để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng.

Đối với kiện hàng đã được người bán đóng gỗ Labanship xin phép từ chối dịch vụ Kiểm hàng. Trong trường hợp Khách hàng vẫn có nhu cầu kiểm, Labanship sẽ phụ thu thêm chi phí tháo dỡ gỗ (phí sẽ được xác định khi Labanship nhận được kiện hàng), và phí đóng gỗ lại (theo chính sách đóng gỗ của Labanship). Khách hàng vui lòng cân nhắc lựa chọn dịch vụ phù hợp và ghi chú thông tin lên đơn hàng cần kiểm hoặc liên hệ DVKH để được hỗ trợ kịp thời.