Đơn hàng Chuyển thẳng

20/10/2021 Admin
Chính sách đơn hàng chuyển thẳng
Các điều khoản & điều kiện cam kết sau đây sẽ được áp dụng khi Quý khách đồng ý sử dụng dịch vụ “Đơn hàng chuyển thẳng”. Labanship yêu cầu Quý khách đọc kỹ để đảm bảo quyền lợi của mình một cách đầy đủ nhất.
1. Đơn hàng chuyển thẳng.
 – Đơn hàng chuyển thẳng là đơn hàng đăng ký (và được duyệt) sử dụng hình thức vận chuyển hàng hóa trực tiếp từ TQ về nhà Quý Khách.
2. Ưu điểm khi chọn hình thức “Đơn hàng chuyển thẳng”.
 – Thời gian vận chuyển nhanh hơn, Hàng được giao thẳng tới nhà Quý khách mà không qua kho trung chuyển của Labanship tại VN.
 – Tiết kiệm được phí vận chuyển nội địa Việt Nam từ kho Labanship đến nhà khách.
3. Điều khoản dịch vụ.
 Điều kiện để đơn hàng được Labanship chấp nhận hình thức “Đơn hàng chuyển thẳng”
 – Đơn hàng phải có cân nặng tối thiểu 40kg hoặc thể tích đơn hàng tối thiểu đạt 0.3m3 (tương đương 01 bao hàng). Labanship đánh giá và phê duyệt hình thức chuyển thẳng cho đơn hàng tại thời điểm Mua hàng dựa trên thông tin trao đổi về trọng lượng dự kiến mà Người bán cung cấp (Các trường hợp cần lưu ý Vận chuyển, Quý khách liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng).
 – Các đơn hàng có khối lượng lớn, thể tích đặc biệt sẽ thỏa thuận đơn giá vận chuyển riêng hoặc áp dụng theo đơn giá đã được thông báo (tính PVC theo khối hoặc cân nặng quy đổi) và Labanship không hỗ trợ thanh toán phí giao hàng nội địa cho các trường hợp đặc biệt này.
 Quy định đối với “Đơn hàng chuyển thẳng”
 – Các đơn hàng đăng ký dịch vụ “Đơn hàng chuyển thẳng” sẽ được chuyển trạng thái sang “Đang giao” khi hàng còn 1 đến 2 ngày nữa sẽ giao cho Quý Khách.
 – Quý khách thanh toán tiền hàng còn thiếu và các khoản phí của đơn hàng sau thời gian 01 ngày tính từ thời điểm Labanship chuyển đơn sang " Đang giao" và thông báo tới Quý Khách. (hoàn thiện tài chính trước khi hàng được giao tới Quý khách).
 – Trong trường hợp Quý khách không hoàn thiện tài chính đúng yêu cầu và cam kết, đơn hàng sẽ được điều chuyển về kho trung chuyển của Labanship tại VN. Khi đó chính sách vận chuyển có sự thay đổi như sau :
   + Labanship thu thêm Phí Quản lý lưu kho: 100.000đ/bao hàng/ngày.
   + Quý khách chịu phí giao hàng từ Kho VN sang nhà Quý Khách (Yêu cầu giao).
 – Với các “Đơn hàng chuyển thẳng” do Người bán TQ phát hàng làm nhiều lần, Labanship sẽ thực hiện việc gom hàng trong thời gian tối đa 02 ngày, kể từ ngày kiện hàng đầu tiên của đơn được nhận. Sau 02 ngày, nếu không đủ đóng 1 bao nguyên (bao hàng ≥ 40kg hoặc thể tích ≥ 0.3m3), Labanship sẽ thực hiện ghép hàng chuyển về kho trung chuyển của Labanship tại VN. Khi đó, đơn/kiện hàng sẽ được xử lý theo đúng quy trình của đơn hàng ghép kho (Quý khách chủ động yêu cầu giao và nhận hàng, thanh toán PVC nội địa Việt Nam).
Lưu ý: Chính sách Đơn hàng Chuyển thẳng chỉ áp dụng với đơn hàng có địa chỉ nhận hàng tại nội thành Hà Nội và TP. HCM